gallery/avvn-brieflogo

Samen Plezier in Tuinieren

gallery/1435337774_facebook

Planning

Begin 2019

 • het voorbereiden van voorstellen voor statuten- en reglementswijziging

 • Het ontwikkelen van basislidmaatschap voor andere vormen van ‘samen tuinieren’

 • Het opzetten van de Community voor individuele tuiniers

 • Beide lidmaatschappen worden uitgewerkt en vervolgens kunnen nieuwe groepen zich op basis hiervan aansluiten.

 • Het versterken van het bestaande volledige lidmaatschap voor verenigingen en bonden

 • Het ontwikkelen van “Gedeelde Diensten/Shared Services”

 • Nieuwe opzet begeleidingsproject “Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren”

 • Het ontwikkelen van een steunpunt voor groene initiatieven

 • Het vaststellen van prioriteiten binnen de initiatieven om de Ambitie te realiseren

 • Het verdiepen en verbreden van samenwerkingen met andere organisaties

 

22 juni 2019

 • Goedkeuring Statuten- en reglementswijziging inclusief

 • De uitgangspunten voor een nieuwe lidmaatmaatschap voor andere vormen van ‘samen tuinieren’ en de Community voor individuele tuiniers 

 

Eind 2019 - begin 2020

Ontwikkeling van nieuwe lidmaatschappen voor verenigingen en bonden: lidmaatschap “Advies & Ondersteuning” en lidmaatschap “Kennis en Expertise”.

 

Eind 2019 

Invoering lidmaatschap voor nieuwe groepen en voor de Community Natuurlijk Tuinieren.

 

2020

 • Start werving nieuwe groepen voor het lidmaatschap andere vormen van ‘samen tuinieren’ en leden voor de Community Natuurlijk Tuinieren

 • AVVN-congres 2020: Vaststellen nieuwe lidmaatschappen voor verenigingen en bonden en start proefperiode voor het werven van nieuwe leden op basis van de nieuwe lidmaatschappen (ca. 1,5 jaar)

 

2021 

We starten met een proefperiode waarin bekeken wordt of de nieuwe lidmaatschappen voldoende aansprekend zijn om voldoende nieuwe leden aan te trekken. Het succes wordt gemeten aan het aantal verenigingen dat lid wordt op basis van een nieuwe lidmaatschap. De nieuwe lidmaatschappen worden mede ingevoerd om de financiële drempel voor een vereniging om lid te worden van het AVVN te verlagen.

 

Vanaf 2022 

Invoering keuzemogelijkheid lidmaatschap 1 voor bestaande AVVN-leden als de proefperiode voldoende succesvol blijkt te zijn..

 

Vanaf 2023 

Invoering keuzemogelijkheid lidmaatschap 2 voor bestaande AVVN-leden als de proefperiode voldoende succesvol blijkt te zijn.

 

gallery/planning2