gallery/avvn-brieflogo

Samen Plezier in Tuinieren

gallery/1435337774_facebook

Het Implementatieplan: AVVN voor Samen Tuinieren

Het is onze Ambitie om de positie en de beeldvorming van volkstuinen en andere vormen van ‘samen tuinieren’ te versterken. Het AVVN is nu al een netwerk van organisaties en personen die zich inzetten voor het maatschappelijk belang van ‘samen tuinieren’. Wij willen de komende jaren verder uitgroeien tot dé landelijke organisatie voor ‘samen tuinieren’ en dé organisatie die zich inzet voor het behoud en de uitbreiding van ruimte voor ‘samen tuinieren’ in de bebouwde omgeving.

 

Gelijktijdig willen wij voor onze leden de steun en toeverlaat blijven, waar ze altijd op kunnen bouwen. Samen sta je sterk en beschik je als tuinverenigingen en bonden over een enorme hoeveelheid kennis en ervaring waarvan je gebruik kunt maken. Om samen sterk te blijven en om onze nieuwe Ambitie waar te maken zijn veranderingen nodig.  

 

Veranderingen om ons heen inspireren tot een vernieuwde kijk op onze toekomst. Samen met onze leden willen we dit Implementatieplan uitvoeren.

We willen de ondersteuning voor onze leden op peil houden via het complete lidmaatschap zoals we dat nu kennen. Maar we willen daarnaast keuzes bieden. We kunnen andere vormen van ‘samen tuinieren’ hiermee ook onderdak bij ons bieden. Dat geldt tevens voor individuele tuinders die onze brede Ambitie ondersteunen en zich willen inzetten voor natuurlijk tuinieren. Wij staan niet alleen in Nederland. Samenwerken met organisaties die zich ook inzetten voor groen en natuur in de bebouwde omgeving versterkt de Ambitie van de deelnemers aan het ‘samen tuinieren’. Investeren in bestaande en nieuwe samenwerkingen is een belangrijke opgave voor ons om onze Ambitie te realiseren.

 

We willen vaker contact met iedere aangesloten vereniging en bond. Horen wat er bij onze leden leeft, wat onze leden van het AVVN verwachten en delen waar het AVVN op dat moment mee bezig is. Onze leden uitnodigen om op vrijwillige basis de schouders onder werkzaamheden te zetten. Zichtbaar zijn voor onze leden en zorgen dat de besturen weten wat het AVVN doet en wat ze aan het AVVN hebben is een belangrijk onderdeel van onze herkenbaarheid.

 

De komende 5 jaar willen we stap voor stap veranderingen doorvoeren. Daarvoor moeten in 2019 eerst onze statuten worden veranderd. Nieuwe lidmaatschappen en ideeën werken we uit in nauwe samenspraak met onze leden. We nemen geen onverantwoorde risico’s, gaan nieuwe ideeën eerst in de praktijk toetsen en waar gewenst aanpassen voordat deze definitief beschikbaar komen.

 

Wij brengen dan het belang van ‘samen tuinieren’ succesvol onder de aandacht van politici, media, beleidsbepalers en beleidsmakers.

Over 5 jaar willen wij een organisatie zijn waar eenieder die betrokken is bij enige vorm van ‘samen tuinieren’ bij wil horen.

 

Download hier het Implementatieplan - AVVN voor Samen Tuinieren

 

gallery/implementatielang